Gau Map

Sinh nhật
Tháng mười hai 2
Nơi ở
Lì một chỗ lày thui

Liên hệ

Yahoo! Messenger
bebu2222vn
Skype
bebu2222vn

Chữ ký

Chủ yếu tham gia để tặng rượu Vodka...... ^_^
Top