getz0135

Thích nhiều thứ...
Nơi ở
Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy- Hà nội
Nghề nghiệp
Điên nặng (Công nghiệp)

Liên hệ

Yahoo! Messenger
dungnguyen_96
Skype
bentony79

Chữ ký

Đã là người lính, phải cầm súng, đã cầm súng thì bắn đừng hỏi.....

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top