getzbac

Giới tính
Nam

Chữ ký

"Vợ cả, vợ hai - Cả hai vợ đều là vợ cả". Có đúng không cụ/mợ ?

Người theo dõi

Top