GióLào

Liên hệ

Yahoo! Messenger
dzung.nguyentien@yahoo.com

Chữ ký

Dù sao thì nó cũng chỉ là phương tiện di chuyển !!!

Người theo dõi

Top