Recent Content by Gizzy

  1. G

    Em đi tất toán bảo hiểm nhân thọ Manulife.

    Còn đâu đi tất toán có cần mẹ e đi cùng k bác nhỉ
  2. G

    Em đi tất toán bảo hiểm nhân thọ Manulife.

    Có bác nào bên Manulife cho e hỏi phát: - Năm 2010 mẹ e có đóng cho e gói Phúc An Mỹ hơn 5 củ/năm thôi đóng 10 năm, h tới hạn tất toán ra nhận tiền thì chỉ cần e (người đc mua bh) cầm đầy đủ giấy tờ hợp đồng ... là được hay cần phải có cả mẹ e (người đóng bh) nữa nhỉ - E ngó mãi mà không thấy...
Top