grapoto's latest activity

  • grapoto
    grapoto đã đăng thớt mới.
    em thấy 2 khu này đẹp và nghe bảo cầu thượng cát sắp làm, theo các cụ giá tầm 35 giá vào đc k ạ ở đây có vấn đề gì không nhỉ ?
Top