gunner_hp

Thích Đủ Thứ
Nơi ở
Ngõ nhỏ - phố nhỏ- nhà em ở đó.
Nghề nghiệp
Logistics - XNK - khai thuê hải quan

Chữ ký

KHÔNG CÓ KÝ CỌT GÌ HẾT ! NHÁ !

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top