haiduong

Chữ ký

Con bò có một cái U. Trai không gái gú còn ngu hơn bò. Cụ chắc là khôn phải không ạ?

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top