Recent Content by Hiệp87

  1. H

    Thảo luận Nên lấy kia cerato mới hay cũ

    Theo ý kiến của em cứ mới cho chắc, còn cũ cụ phải biết xem xe hoặc có người quen xem xe cho thì mua cũ cụ ạ. Em thì cứ mới mua cho an toàn.
Top