hihihehe73

Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng
Nghề nghiệp
Viễn thông

Chữ ký

Sống trên đời đâu chỉ cần cơm gạo. Có những điều tưởng biết mà chưa...
Top