HIVONG

...đang tập chụp ảnh...

Thơ thẩn, thẩn thơ
Nơi ở
Hội nhà thơ Việt nam
Nghề nghiệp
Ngân hàng

Liên hệ

Yahoo! Messenger
happy_hbb
Skype
hahoangminh

Chữ ký

If you help me to start again...You know that I'll be there for you in the end!

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top