Recent Content by Hổ Cháu

 1. Hổ Cháu

  Chi hội Nơi các con buôn khai báo Ngựa của mình ( 1 còm duy nhất trong 1 ngày)

  Em đặt chén ngày cuối cùng của năm 2015.
 2. Hổ Cháu

  [Funland] Các thế cờ hay...!

  Lão chắc chưa? Giải quyết xong đi đã...
 3. Hổ Cháu

  [Funland] Các thế cờ hay...!

  Cho Lão đánh lại nhé. Lão giữ hòa, Em mất 5 củ. Em thắng Lão, Em xin 1 bữa bia 1 củ thôi. Lão Nát làm chứng. Hẹn gặp Lão vào ngày mai.
 4. Hổ Cháu

  [Funland] Các thế cờ hay...!

  Lão chờ Em khoảng 1h. Em thử cầm quân xanh xem sao nhé?
 5. Hổ Cháu

  [Funland] Các thế cờ hay...!

  Khi nào Lão chọn đc quán bia ngon thì gọi Em nhé :D . Em bận khách hàng chút. Lúc khác đánh Em lại cầm xanh thủ hòa với Lão nhé.
 6. Hổ Cháu

  [Funland] Các thế cờ hay...!

  Em đi Pháo 5 bình 4, chiếu Tướng. Tướng của Lão bắt buộc phải đi nước : Tướng 6 bình 5. Em đi Tượng 5 tiến 7. Mời Lão... Lão xem ngày giờ đi uống bia gọi Em nhé :)
 7. Hổ Cháu

  [Funland] Các thế cờ hay...!

  EM đi Tướng 4 bình 5. Mời Lão...
 8. Hổ Cháu

  [Funland] Các thế cờ hay...!

  Em đi Pháo 6 bình 5, chiếu Tướng. Mời Lão.....
 9. Hổ Cháu

  [Funland] Các thế cờ hay...!

  Đang thế này rồi đúng chưa? Bên nào lấy số bên đấy Lão ơi. Lão còm lại chuẩn cho Em nhờ chút :D
 10. Hổ Cháu

  [Funland] Các thế cờ hay...!

  Tướng Lão đang đứng ở vị trí nào mà đi 6 bình 5? Em đã chụp hìnhlaij rồi mà Lão cònko nhìn thấy rõ thì Em chịu rồi.
 11. Hổ Cháu

  [Funland] Các thế cờ hay...!

  Lão phải đi Tướng 6 bình 5. Em đi Pháo 4 bình 6. Mời Lão đi tiếp...
Top