hoahongxanh83

Chữ ký

Thật đau khổ cho kẻ nào vào lúc bắt đầu yêu đă không tin rằng t́ình yêu đó sẽ là vĩnh cửu (l)

Người theo dõi

Top