huneu's latest activity

  • H
    huneu đã đăng thớt mới.
    "Gieo tính cách, gặt số phận Gieo nhân nào, gặt quả ấy" Đi qua bao năm cuộc đời e thấy câu này hay và đúng quá các cụ ạ, đúng từ bản...
Top