huyho2390

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Chào cụ, cụ ở Sài Gòn hay ở HN? Ks của em ở Sài Gòn. Nếu cụ quan tâm thì qua chỗ em. Trước khi đi nhớ gọi điện đến sô 08. 3920 9605 gặp anh Định, quản lý.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top