Huỳnh Tùng

Nơi ở
Láng Hạ
Nghề nghiệp
Ăn bám Nhà nước

Liên hệ

Yahoo! Messenger
tunght

Chữ ký

Cháu vẽ ông mặt trời, mặt như thằng dở hơi...
Top