HVB

Nơi ở
Nghĩa Đô, Cầu Giấy
Nghề nghiệp
ICT

Liên hệ

Yahoo! Messenger
glorydh

Chữ ký

... tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy, để mắt em cười tựa lá bay
Top