hydiep
Động cơ
431,571

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • em cảm ơn cụ. Em không chấp ạ, em chỉ gắng chỉ cho cụ ý là cụ ý quá non khi tranh luận thôi ợ. Mà em cũng tham, sân, si mà. Vả lại em thấy cụ ý mạ lỵ tôn giáo quá nên có ý ngăn cụ ấy chứ không hề có ý hơn thua.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top