Hyundai avante

Quê Ninh Bình, còn lại chả có gì đáng chú ý cả :D
Nơi ở
Ninh Bình
Nghề nghiệp
Kỹ Thuật ô tô

Liên hệ

Yahoo! Messenger
nguoiemkhongyeu_a5

Chữ ký

Na thối
Top