Recent Content by Jestablue

  1. Jestablue

    Thảo luận Vios 2019 phat tieng kêu lạ

    Xe minh vios bản 2019 mt. Chạy đc gan 4v. Bị tình trạng như vầy . mỗi lần đệm ga thì phát ra tiếng cạch nhỏ .nhả ga lại phát ra tiếng cạch . âm thanh nghe phát ra dưới chân ga .nhưng mình ko tim ra nguyen nhân .vào hảng ho kiểm tra họ nâng xe lên kiem tra gầm xong kk thấy gì hạ xuống thì ko nghe...
  2. Jestablue

    Vios 2019 đệm ga phát ra tiếng cạch

    Xe minh vios bản 2019 mt. Chạy đc gan 4v. Bị tình trạng như vầy . mỗi lần đệm ga thì phát ra tiếng cạch nhỏ .nhả ga lại phát ra tiếng cạch . âm thanh nghe phát ra dưới chân ga .nhưng mình ko tim ra nguyen nhân .vào hảng ho kiểm tra họ nâng xe lên kiem tra gầm xong kk thấy gì hạ xuống thì ko nghe...
Top