kevin93

ngoan ngoãn, kô chơi bời, hút chích

Trà đá , cà phê nâu
Nơi ở
Lạng Sơn
Nghề nghiệp
Học Sinh

Chữ ký

Vì một người đi mãi chắc không quay trở về
Một chuyện tình nay đành chia đôi

Người theo dõi

Top