Recent Content by KHÁNH PTS

  1. K

    Bypass handbrake( bỏ qua phanh tay để xem video khi xe chạy)

    Bác nào giúp em lấy tín hiệu cho camera lùi của đầu này với ạ!
  2. K

    Thảo luận E cần tìm jack kết nối màn hình tháo xe Honda city

    lắp cam lùi thì lắp vào những chân nào của màn hình này chỉ em với ạ!
Top