Khanhtam8808

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Hehe... đơn giản mà cụ, cứ cho là em nhầm đê, lát em bù cho...:P
    cụ bán di động ak`, hehe, khi nào em ghé qua mua 1 kon nhớ rảm rá choa em naz', em mới lớp 11 hem coa' nhju` $ da^u, hjhj
    Vâng em sẽ đợi... ai bảo cụ chơi em trc, hehe...
    Vâng em sẽ đợi... ai bảo cụ chơi em trc, hehe...
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top