Kho

Nơi ở
Kho Bia

Chữ ký

A...CÓ BÁC HỒ ĐỜI EM ĐƯỢC ẤM NO:21::21::21:
Top