khoinguyen

Chữ ký

Biết mà bảo không biết mới là biết, không biết mà bảo là không biết cũng mới là biết...

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top