kienbeu

có một vợ và nhiều con...riêng

tiên và tửu (các cụ gọi là tiên tửu đới)
Sinh nhật
Tháng mười 18
Nơi ở
một cõi đi về
Nghề nghiệp
free times

Chữ ký

TRUNG NGÔN NGHỊCH LỖ NHĨ....!
Top