Kiều Chiến

Nơi ở
Cạnh otofun.net
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
EOP

Liên hệ

Yahoo! Messenger
kieuchien_29@yahoo.com

Chữ ký

(^_^). Đời là bể khổ, Tình là dây oan.
Top