kimma

Chữ ký

Nước nghìn năm văn hiến. Vạn dặm một sơn hà.Từ hồng bàng mở nước. Thịnh trị nước Nam ta.

Người theo dõi

Top