kobold_alone

Hạnh phúc ta cần thật cũng giản đơn thôi
Như trước ta thêm một tầm tay với
Ngỡ rảo bước là sớm chiều đã tới
Suốt cuộc đời sao vẫn giục mình đi
Nghề nghiệp
Hạnh phúc ta cần thật cũng giản đơn thôi

Chữ ký

Phố đã lên đèn ....
Top