KTS.KEN

Chữ ký

Là đàn ông phải có chỗ để cắm dùi, mà chỗ cắm dùi phải bùi và không có mùi!!!

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top