Ky_ma

Cưỡi trâu từ thuở lọt lòng/ Cưỡi ngựa từ lúc chân không.... mặc gì

Chỉ biết chơi 1 loại đàn
Sinh nhật
10/9/70 (Tuổi: 53)
Website
http://360.yahoo.com/hoang_btc
Nơi ở
gần Tô lịch sông, Cầu giấy huyện, Hà lội tỉnh
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Xui nguyên - giục bị nhưng không phải là thày kiện

Chữ ký

Chuyên doanh nhựa đường thùng Iran: 0983651297 - 0935154115

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top