Lacet_ti

Chữ ký

Hình phạt của việc thờ ơ với chính trị là cuối cùng bạn bị cai trị bởi người kém cỏi hơn. - Plato
Top