lambogi79

1 gấu mẹ, 2 gấu con, nuôi thêm cơ số mèo nữa

không thích những điều mình ghét
Nơi ở
Lữ đoàn xe cút kít
Site ảnh
IMG]url]http://dantri4.vcmedia.vn/Jgn6cCIPnccccccccccc/Image/2011/05/be-giang/IMG9806_fc03c.jpg[/url
Nghề nghiệp
Lắp dựng nhà công nghiệp

Liên hệ

Yahoo! Messenger
lambogi79

Chữ ký

Cứ đi thôi, không cần quay đầu lại!
Top