levanbi

Chữ ký

: "Đừng chấp nhận hoàn cảnh. Hãy thắc mắc và tranh cãi và khám phá."

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top