L

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Cụ cho em giá tốt nhé ...
    Em vẫn đang ngâm cứu con này với 6D ... vì em dùng quen cannon rồi
    Giờ sang Ni thì phải đầu tư cả body và lens ...mà nhu cầu thì vẫn phải dùng 2 bộ!
    Thanks Cụ!
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top