LuânBMWĐàNẵng

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Cụ Luân có rành thông tin lô BMW đầu tiên do Trường Hải nhập về thời điểm nào không? E mong G30 mà mãi không thấy tăm hơi.
    LuânBMWĐàNẵng
    LuânBMWĐàNẵng
    Cụ ơi, BMW 5 Series G30 phải qua tháng 1/2018 em mới có thông tin chính thức được thưa cụ.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top