luannissan

Khà khà, Nissan Teana là cái bọn em chế tạo

Nhiều thứ lắm nhưng thích nhất là bóng đá, ô tô và xiền
Nơi ở
Nhà ở gần cái hồ to nhất Hà Nội
Nghề nghiệp
Vẽ vời các thứ liên quan đến ô tô

Chữ ký

Vì một forum ngày càng phát triển
Top