luuvandung

Chữ ký

Giả như em không nổ, Anh sẽ đẩy em đi.
Dù thuế đắt xăng lên, Anh vẫn luôn cùng em sánh bước !

Đang theo dõi

Top