Máy bị đơ

Máy bị đơ.........

Thích cực
Nơi ở
Biên giới

Liên hệ

Yahoo! Messenger
mbdvatm@yahoo.com

Chữ ký

Có một loại người duy nhất tuyệt đối tốt, đó là người chết, cụ Máy bị đơ ạ>:D<
Top