MIG35

Chữ ký

Mấy hôm nay nóng quá cụ nhỉ. Giá mà có chén rượu của cụ thì cũng đỡ khát.

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top