minh0406

1.Chuyên viên tư vấn tài chính giúp bảo vệ tài sản của bạn an toàn và gia tăng tài sản kèm theo các thẻ bảo lãnh viện phí Toàn Cầu.
2. Yến sào hàng chuẩn giao toàn quốc
3. Tư vấn chăm sóc sức khoẻ chủ động.
Nơi ở
Manulife Company, 29 Nguyễn Đình Chiểu, HBT, HN
Nghề nghiệp
Bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, yến sào chuẩn

Chữ ký

https://www.trunggia.net 091 272 2468
Top