minhhainhaque

Nơi ở
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
DOCTER

Chữ ký

Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài
Top