mr.tmax

Gia Sư Guitar hiệu quả tại Hà Nội, đệm hát tự tin sau 10 buổi học: http://giasuguitarhanoi.blogspot.com/
FB.com/giasuguitarhanoi
FB.com/tuhoangguitar

Mua thiết bị điện, tủ bảng điện chính hãng như tủ trung thế abb tại thiết bị điện ELECOM
https://products.elecom.vn/
Website
https://www.elecom.vn/
Site ảnh
https://products.elecom.vn/
Giới tính
Nam

Liên hệ

Skype
anhtu.bka

Chữ ký

Gia sư Guitar, Ukulele tại HN - Đệm hát tự tin trong 10 buổi cụ :-cfb.com/giasuguitarhanoi
Top