Mr.VuDung

Sinh nhật
Tháng mười 10
Nơi ở
Nhà không số, phố không tên!

Liên hệ

Yahoo! Messenger
boycomeback81
Skype
phongcnttcb

Chữ ký

"Gái gú chỉ là phù du, Thầy bu mới là mãi mãi" cụ nhỉ! =))

Người theo dõi

Top