MR_JAY

Nơi ở
Nha Trang

Liên hệ

Yahoo! Messenger
phamquangnghia_85@yahoo.com

Chữ ký

lả lơi lẳng lơ nhưng không dễ dãi
Top