mrchuong

Toàn vẹn lãnh thổ - lãnh hải!

Chữ ký

Chúng ta đã nhân nhượng, nhưng càng nhân nhượng bọn cẩu càn càng lấn tới...
Top