mtungdt

Chữ ký

Trăm năm bia đá cũng mòn
ngàn năm gõ phím vẫn còn fun fun.

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top