1. [Thông báo] Diễn đàn tạm thời bảo trì từ 0h00 đến 03h00 ngày 13/11/2019. Mong cụ mợ thông cảm.
Nam ktnb
Lái lần cuối:
26/10/19
Ngày cấp bằng:
2/12/16
Số km:
201
Tìm mọi bài
Xem bác này đã tạo những thớt nào
Giới tính:
Nam

Nam ktnb

Cám ơn bạn! Mình đang lựa chọn xem lấy vios g hay city top. Nhưng 2018 mình mới lấy. 23/9/17

Nam ktnb được nhìn thấy lần cuối:
26/10/19