Recent Content by Naruuto

  1. Naruuto

    [Funland] Ngày xưa ...

    Anh đi cho một ngày thu Lá vàng nhẹ rơi khe khẽ Nắng cũng buồn cho một ngày thu trẻ Gió bâng khuâng như thủ thỉ trên cành Có những ngày anh có nhớ không anh Sân trường mình chiều cuối thu buồn lắm Có những ngày mưa một mình trống vắng Góc sân kia lẳng lặng một bóng hình Gió lướt qua nhè nhẹ...
  2. Naruuto

    Có nên chống ồn cho morning nhập 2010

    Các cửa hàng chuyên nội thất có chống ồn hoặc phủ gầm chống ồn đấy cụ. Nếu muốn làm tốt nhất cụ nên tìm mấy cửa hàng uy tín ý, vì làm ẩu là phải sửa mệt lắm :) :) :)
Top