NBL Taplai

Chữ ký

Thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tắt,
còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top